Totalentreprenad i Västerås


Byggessen – en trygg partner för totalentreprenad

Ett samarbete med oss ska kännas tryggt. Vi arbetar gärna nära dig som uppdragsgivare och värdesätter dina önskemål. Du ska känna att vi som snickare och totalentreprenör lyssnar på dig – att vi är ett byggföretag att ha förtroende för.

Totalentreprenad & takbyte i Västerås

Vi arbetar som totalentreprenör och snickare över hela Mellansverige och tar oss an såväl stora som små byggprojekt inom främst industri, kontor och handel.

Exempel på byggprojekt vi utför åt dig:

Ombyggnation av lokaler

Ny- eller tillbyggnation av butiker

Takbyte Västerås

Dessutom har vi god kunskap av och genomför arbeten med prefabricerade och platsgjutna stommar och konstruktioner med referensprojekt på mellan 50–100 MSEK.

Se våra projekt inom nybyggnation 

Butiksanpassning och kontorsanpassning

En annan stor del av vår verksamhet utgörs av projekt inom butiks- och kontorsanpassning. Vi har gjort omställningar av flertalet butiker i samarbete med Coop, Ica, Lidl och andra stora handelsaktörer. Dessutom genomför vi mindre renoveringar och ombyggnationer av personalutrymmen.

Kvalitet och miljöarbete

Vi kvalitetscertifierar oss löpande och tillämpar en digitaliserad projektstyrning som effektiviserar vårt arbetssätt och skapar förutsättningar att arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i åtanke. Med Byggessen ska arbetsmiljön vara säker och arbetsklimatet öppet och inbjudande. Det tror vi skapar trivsel och motivation på arbetsplatsen.

Du som beställare ska känna att du är högst delaktig i projekten. Vi fäster stor vikt vid att vara öppna och lyhörda under hela projektets gång. Det tror vi leder till en högre kvalitet och ett bättre slutresultat.

Kontakt – totalentreprenad i Västerås

Välkommen att kontakta oss på Byggessen. Vi vill veta mer om ditt projekt!

snickare & totalentreprenad i västerås