Vi bygger fastigheter och förtroende


Byggessen Entreprenad AB är ett byggföretag med säte i Västerås som grundades 1995 av Thomas Sahlin och Ulf Synnes som fortsatt är aktiva ägare. Vår affärsidé är att vi ska vara ett kvalitetscertifierat byggföretag som driver stora som små projekt över hela Mellansverige för företagskunder inom privat och offentlig sektor. Vår vision är att Byggessen ska vara en aktör som har stort förtroende hos kunder, leverantörer, medarbetare och övriga intressenter och växer med kontroll inom den marknad vi verkar.

Vår kärnverksamhet är att utföra entreprenader och servicearbeten till företagskunder inom främst industri, kontor och handel. Vi utför alla typer av ny-, om- och tillbyggnationer med god kunskap och erfarenhet av såväl platsgjutna, stål- samt prefabricerade stommar och kontraktioner med referensprojekt på mellan 50–100 MSEK. En annan större del i företagets verksamhet är omställningar av butiker i samarbete med Coop, ICA, Lidl och andra aktörer i handelsområdet. Utöver detta har vi en serviceorganisation med god kunskap och erfarenhet för att hantera mindre kontorsombyggnader och renoveringar.

En milstolpe för företaget var att år 2014 ta ett beslut att certifiera företaget mot ett ledningssystem inom kvalité-, miljö- och arbetsmiljö vilket blev verklighet år 2015. Efter de första åren som certifierad har företaget om certifierats år 2018 till nya standarder enligt ISO 9001:2015, 14 001:2015 och AFS 2001:1. Vårt digitaliserade ledningssystem omfattar hela företagets verksamhet där syftet är att våra processer ska skapa högsta kvalitet, minskad miljöpåverkan och en god arbetsmiljö tillsammans med motiverade medarbetare och nöjda kunder.

En annan milstolpe var att företaget år 2017 uppgraderade och digitaliserade verksamheten kring affärssystemet Entré som samlar företagets redovisning och projekt under samma tak. Resultatet av införandet ledde senare till att företaget uppnådde högsta kreditvärdighet hos branschvärderingsföretaget Bisnode med ett så kallat Trippel A intyg.

Företaget är vidare kollektivanslutet och medlem i branschorganisationen Sveriges Byggindustrier där vi aktivt deltar i arbetet med att skapa en sund byggbransch.

Idag är vi kring 40 anställda och räknar med att omsätta 200 MSEK om året.

 

Vår kärnverksamhet är att utföra entreprenader och servicearbeten till företagskunder inom främst industri, kontor och handel.