Vi satsar på kvalitet, miljö och arbetsmiljö


Byggessen är ett kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljö- certifierat företag enligt ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1. Arbetet med att ISO certifiera företaget startade år 2014 med en första godkänd certifiering år 2015. Efter de första 3 åren har företaget genomgått en om certifiering år 2018 till de nya standarder som omnämns ovan.

Byggessen har som mål att hålla högsta kvalitet i alla led av byggprocessen och en strävan att ständigt minska verksamhetens direkta och indirekta negativa miljöpåverkan. Vi ska givetvis uppfylla lagstiftningens krav inom dessa områden.

Vi fäster stor vikt vid ett nära och gott samarbete med våra kunder för att säkerställa att vi lever upp till kundens krav. Vi tror att en öppen dialog mellan alla parter leder till bättre resultat och vi är därför alltid öppna och lyhörda inför kundens önskemål.

Vi lägger ner mycket energi på att vidareutbilda och vidareutveckla oss inom företaget för att hålla vår kompetens på topp och ständigt förbättra vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Vi ska verka för en säker arbetsmiljö och ett öppet arbetsklimat där motivation och engagemang ger trivsel på arbetsplatsen.

Verksamheten strävar efter resursoptimering och har år 2018 implementerat ett nytt digitaliserat processorienterat arbetssätt som ska genomsyra hela vår verksamhet och alla dess verksamhetsgrenar.

Genom vårt engagemang för en hållbar verksamhet ska vi alltid sträva efter att utvecklas och bidra med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Byggessen - Högsta kreditvärdighet

Vi ska verka för en säker arbetsmiljö och ett öppet arbetsklimat där motivation och engagemang ger trivsel på arbetsplatsen.