Butiksanpassningar

Butiksanpassningar i hela Sverige

Vi är specialister på butiksanpassningar. Sedan 1995 har vi genomfört och utvecklat butik- och lokalkoncept inom handelssektorer som livsmedel och bilindustri. Idag erbjuder vi butiksanpassning som en helhetstjänst och kan ta hand om hela projektet från idé till besiktning.

Butiksanpassningar i hela Sverige Byggessen
Butiksanpassning som helhetslösning Byggessen

Butiksanpassning som helhetslösning

Butiksanpassning inom handel kräver stor kunskap om butikslayout och varuläggning. Placeringen av varuhyllor, gångar och kassaplaceringar i livsmedelsbutiker behöver vara väl avvägd utifrån butikens planlösning och verksamhet. Bilhandlarlokaler behöver in- och utflöden för fordon, kontor och ibland även plats för gäster och montrar. Butiksanpassningen ger verksamheten möjlighet att leva ut sin fulla potential. Och den är väldigt viktig för besökarens bild av företaget. En dåligt planerad butik avskräcker besökare, en bra planerad butik lockar fler besökare.

Som specialister på butiksanpassning genomför vi förstudier, tar fram layout, installerar och besiktigar med din verksamhet i fokus. Med oss behöver du endast en aktör för hela butiksanpassningen.

Butiksanpassning som helhetslösning Byggessen

Vi tar ansvar för hela kedjan kring butiksanpassningen.

Det gäller bland annat:

  • Om- och tillbyggnationer
  • Nyetableringar
  • Avetablering
  • Myndighetskontakt
  • Inköp
  • Projektledning
  • Bas-P/Bas-U
  • Installation/ installationssamordning
  • Mallning/varuläggning

Lång erfarenhet som specialister

Vi har arbetat med butiksanpassning i många år. Det har gett oss möjligheten att arbeta i och med en stor variation av lokaler. Den erfarenheten är ovärderlig och präglar tjänsten som vi erbjuder idag. Våra lösningar är väl beprövade och utvecklade av medarbetare som dels har arbetat i butik, men som även har handlaget för att bygga professionellt. Och i takt med att vi utökat och vidareutvecklat vårt erbjudande har vi tagit in kompetens med en tydligt fokuserad inriktning mot butiksanpassning. Det gör att vi kan ta hand om såväl administration och byggnation som installation och besiktning.

Butiksanpassning med hänsyn till din verksamhet

På Byggessen värdesätter vi rent och snyggt arbete och hänsyn till branschkollegor, personal och besökare. Vi för alltid en nära dialog med dig som beställare för att se till att vår påverkan på den dagliga verksamheten är så liten som möjligt.

Är du intresserad av att veta mer om våra bygganpassningar och hur vi kan hjälpa dig, kontakta oss på 021-475 86 00.

Vi har vårt säte i Västerås men utför butiksanpassningar i hela mellansverige som till exempel Stockholm, Örebro, Norrköping, Nyköping, Enköping, Gävle och Uppsala.