Kvalitet och miljö

Byggessen har som mål att hålla en hög kvalitet i alla led av byggprocessen.

Vi fäster stor vikt vid ett nära och gott samarbete med våra kunder för att säkerställa att vi lever upp till kundens krav.

Vi tror att en öppen dialog mellan alla parter leder till ett bättre resultat och vi är därför alltid öppna och lyhörda inför kundens önskemål.

Vi lägger ner mycket energi på att vidareutbilda och vidareutveckla oss inom företaget för att hålla vår kompetens på topp och ständigt förbättra vårt kvalitets miljö och arbetsmiljöarbete.

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Denna strävan nås genom att följa relevanta miljöförfattningar och miljökrav, förebygga föroreningar och källsortera avfall i möjligaste mån.

Vi ska verka för säker arbetsmiljö och ett öppet arbetsklimat där motivation och engagemang ger trivsel på arbetsplatsen, genom att förebygga, förbättra och följa gällande arbetsmiljöregler.